Skip to main content

Poslední artisti si s posvátnou péčí balí své náčiní a pokud už nemají další povinnosti po skončení představení, míří ke svým maringotkám. Pro dneška je konec. Ale už zítra přijdou další diváci plní očekávání a pak znovu a znovu a znovu. Přemýšlím, kdy a jak tenhle život končí, jak a vůbec zda z něj jde vyskočit. Čím tu atmosféru ve svých osudech nahradí, aniž by vzniklo nepříjemně prázdné místo.

Ondrej Blaho Photography

Brno/Prague
Czech Republic